پارک دلفینهای کیش

اطلاعات پروژه

  • کارفرما: -
  • مدت زمان: 40 روز
  • آدرس: جزیره کیش ، مجموعه تفریحی پارک دلفین ها

به جهت محافظت بندکشی کاشیها در برابر جرم و خزه و بالا بردن ضریب اطمینان از پوششهای محافظ استفاده گردیده است